Pitch:
Desolaat maar geen focus op lege landschappen
Menselijke elementen = menselijke aanwezigheid (maar geen mensen in het beeld... behalve 1)
Contradictie op een eiland dat leeft van toerisme
Kleurrijk maar getemperd
Herkenbaar als Texel
Desolate but no focus on empty landscapes
Human elements = human presence (but no people in the image... except for 1)
Contradiction on an island that thrives on tourism
Colorful but subdued
Recognizable as Texel
Op zoek naar meer foto's over Texel? Check de sale of de webshop!
Looking for more Texel photos? Check our sale or webshop!
Back to Top