Kunst op palen, standbeelden op golfbrekers, met zand bedekte speeltuinen ... en beton. Veel beton. Een oneindig lappendeken van flats. En toch, als dat prachtige kustlicht goed zit, hangt er iets in de lucht dat de Belgische kust bijzonder maakt.
Costa Belgica is een work in progress en documenteert de bijzondere bezienswaardigheden die je waarschijnlijk alleen langs de Belgische kust zult zien.
Een selectie aan prints zijn verkrijgbaar als Limited Edition of via de webshop

Art on poles, statues on wave brakers, sand covered playgrounds... and concrete. A lot of concrete. A never ending patchwork of flats. And still, when that beautiful coast light is right, there's something in the air that makes the Belgian coast special. Costa Belgica is a work in progress, documenting the peculiar sights you will probably only see along the Belgian coast. 
Selected prints are available as a Limited Edition or through the webshop
COLOR
BW
Back to Top